Nar Yatırım Projeleri Kataloğu

Nar Yatırım, hedeflerine ulaşma doğrultusunda; çevreyi destekleyerek, güçlü stratejik ortaklıklar kurarak ve kaynaklarını etkin biçimde kullanarak, kent dokusuna ve tarihine saygı gösteren anıt yapıların geliştirilmesini ve kente kazandırılmasını misyon edinmiştir.