Tarihi Galata’da Zarif Bina

Bağdatlıyan Residence, Avrupai tarzda çok katlı apartmanların İstanbul’daki ilk örneklerinden biri olarak 1895-1905 arasında inşa edildi. Bina sofalı tipte inşa edilmişti ve orijinal kat planında tek daire bulunuyordu. Binanın ilk sahibi Osmanlı Tabiiyet Kalemi’nde görevli yüksek dereceli bir Osmanlı bürokratı olan Ohannes Bağdatlıyan’dır. Bina bugün onun adıyla anılmaktadır. 2014’te büyük bir özenle restore edilen bina Şubat 2015’te Nar Turizm tarafından zarif bir butik otel olarak hizmete açılmıştır.